Βιβλίο Η ζωή στις ελληνικές θάλασσες και τη Μεσόγειο

Το βιβλίο αυτό μας ξεναγεί στον υπέροχο κόσμο των ελληνικών θαλασσών και της Μεσογείου.  Παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός ειδών θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας που μπορεί ο κολυμβητής να συναντήσει στον βυθό, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό. Οι πάνω από 1.300 φωτογραφίες που το κοσμούν έχουν ληφθεί σε ελεύθερη κατάδυση, γεγονός που καταδεικνύει πόσο προσιτός είναι αυτός ο εκπληκτικός κόσμος. Συνοδεύονται από κατατοπιστικά κείμενα που δίνουν πλήθος πληροφοριών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε είδους, τον βιότοπο και την κατανομή του καθιστώντας το βιβλίο αυτό απαραίτητο βοήθημα για τη κατανόηση της θαλάσσιας ζωής.


NOELLE & ΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ – MEDITERRANEO EDITIONS

Κωδικός: 60316

faqs

[two_columns ] [dropcap style=”two” color=”grey-lite” text=”Q” /] Can I disable the Gallery on the home page? [/two_columns]
[two_columns_last ] [dropcap style=”two” color=”teal-lite” text=”A” /] Yes, add / remove ANY Gallery on ANY page. [/two_columns_last]

[two_columns ] [dropcap style=”two” color=”grey-lite” text=”Q” /] Can I change the features on the home page? [/two_columns]
[two_columns_last ][dropcap style=”two” color=”teal-lite” text=”A” /] Yes, using powerful short codes & page options.[/two_columns_last]

[two_columns ][dropcap style=”two” color=”grey-lite” text=”Q” /] Can I change the link colors, fonts and background? [/two_columns]
[two_columns_last ][dropcap style=”two” color=”teal-lite” text=”A” /] Yes, using the Skin Settings admin page. [/two_columns_last]

[two_columns ][dropcap style=”two” color=”grey-lite” text=”Q” /] Is this Theme BuddyPress compatible? [/two_columns]
[two_columns_last ][dropcap style=”two” color=”teal-lite” text=”A” /] Yes, as well as bbPress (standalone). [/two_columns_last]

[two_columns ][dropcap style=”two” color=”grey-lite” text=”Q” /] Is this Theme e-Commerce? [/two_columns]
[two_columns_last ][dropcap style=”two” color=”teal-lite” text=”A” /] Yes, using WP e-Commerce + add products to any Gallery.[/two_columns_last]

[button url=”#” target=”_blank” color=”grey-lite” ]Buy Tersus[/button]